Liderliyin mərhələləri


Liderlik irəliləyiş, hərəkətdir, yəni isim deyil feldir. Liderliyin 5 mərhələsi var : 1-ci mərhələ. Başlanğıc mərhələsidir. Bu “Position” mərhələsi adlanır. Hər kəs vəzifə, status uğrunda liderliyə başlayırıq. İnsanlar bizim qərarlarlarımızı izləməyə məcburdurlar. Çünki biz müdirik və təbii olaraq bizim addımlarımızı izliyirlər. Bunlar rəhbərdirlər amma əla lider deyillər. Vəzifə bizi lider etməz. Bu mərhələnin üstün cəhədləri: … Liderliyin mərhələləri oxumağa davam et