Auditoriya qarşısında çıxış üçün 5 əsas fikir


Qarşılaşa biləcəyiniz ən böyük çətinlik bir dinləyici qrup önündə danışmaqdır. Əgər auditoriya qarşısında çıxış etsəniz bu vacib 5 məsələyə diqqət etməlisiniz. 1.    Danışdığım mövzuya, təqdimata hakim olmalıyam. Hər səhnəyə çıxdığımda həyəcanlanıramsa, ilk olaraq mövzunu bilməliyəm. Temanı yaxşı bilirəmsə, rahat izah edəcəyəm. İnernetdə və ya kitabxanada danışacağım mövzu haqqında araşdırma etməliyəm ki, lazımi qədər məlumat əldə etdikdən… Read More Auditoriya qarşısında çıxış üçün 5 əsas fikir